Microsoft Dynamics CRM Blog

Artık Microsoft Dynamics CRM konularındaki yazılarımı Microsoft Dynamics CRM bloğunda yazıyorum.
Bu blogda CRM 2011  hakkında notlar ile devam ediyor olacağız.

ORACLE – Invalid objeleri toplu olarak compile etmek

Select 'ALTER ' || OBJECT_TYPE || ' ' || OWNER || '.' || OBJECT_NAME || ' COMPILE;'
 From dba_objects
 where status = 'INVALID'
 and object_type in ('PACKAGE','FUNCTION','PROCEDURE','VIEW');

CRM 2011 – CRM Anywhere – Q2 2012 Service

Dynamics CRM 2011 için 24  Mayıs da Release olacak olan Rollup 9 Güncelleme paketi için Relase Preview Guide niteliğinde olan aşağıdaki videoda; Cross Browser Support konusunda geniş bir açıklama ve Mobility, BI and Analytics konularında geniş demo bulunmaktadır.

Release Preview Guide içeriğini pdf olarak incelemek isterseniz aşağıdaki linke gözatabilirsiniz:

Release Preview Guide Q2 2012 Service Update

 

Video içeriği aşağıdaki gibidir (dakika linklerine tıkayarak ilgi kısmı izleyebilir veya aşağıdan tümünü izleyebilirsiniz.):

 • Intro
 • Mobility Enhancements (1:36)
 • Demo: Use of the IPad mobility client** (4:20)
 • Demo: Configuring mobile devices and experiences** (10:27)
 • Accessing CRM data via other browsers (14:33)
 • Activity feed enhancements (18:30)
 • SQL 2012 features and the BI labs* (20:59)
 • Demo: PowerView Reports (24:13)
 • Optimized record viewing in CRM “RapidView” (32:46)
 • New Online Data Certifications (35:10)
 • Availability of Industry Template Solutions* (38:49)
 • Closing (40:34)

.

 

http://crm.dynamics.com/en-us/roadmap

 

Lync 2010 – Prerequisite installation failed: Wmf2008R2

Lync 2010 Kuurulumunda Prerequisite installation failed: Wmf2008R2 hatasını alıyor iseniz;

cmd yi açıp;

%systemroot%\system32\dism.exe /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Media-Format-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7601.17514.mum /ignorecheck

komut satırını çalıştırmalısınız.

Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool

Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool Relase oldu.

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28806

 

Oracle – Dynamic Cursor SQL

 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE query_invoice(
    month VARCHAR2, 
    year VARCHAR2) IS
  TYPE cur_typ IS REF CURSOR;
  c cur_typ;
  query_str VARCHAR2(200);
  inv_num NUMBER;
  inv_cust VARCHAR2(20);
  inv_amt NUMBER;
BEGIN
  query_str := 'SELECT num, cust, amt FROM inv_' || month ||'_'|| year 
   || ' WHERE invnum = :id';
  OPEN c FOR query_str USING inv_num;
  LOOP
    FETCH c INTO inv_num, inv_cust, inv_amt;
    EXIT WHEN c%NOTFOUND;
    -- process row here
  END LOOP;
  CLOSE c;
END;

Java Script – Nesne Gizleme- Gösterme

Java Script ile sayfada gizli bir nesneyi göstermek, görünür bir objeyi gizlemek için;

  function toggle_visibility(id) {
    var e = document.getElementById(id);
    if (e.style.display == 'none')
      e.style.display = 'block';
    else
      e.style.display = 'none';
  }

Java Script – Print Preview

Browser da Preview ekranını çağırmak için;

 
function printpreview()
{
var OLECMDID = 7;
var PROMPT = 1;
var WebBrowser = '';
document.body.insertAdjacentHTML('beforeEnd', WebBrowser);
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID, PROMPT);
WebBrowser1.outerHTML = "";
}

Oracle – “ORA-01000: maximum open cursors exceeded” hatası

Bu hata Oracle Sistem Parametrelerinde belirtilen açık cursor değerinin üzerine çıkıldığında alınır.

Aşağıdaki sorgular ile,
Oracle parametrelerindeki değeri görebilir,
Kullanılan cursor adetlerini izleyebilir
ve open_cursors değerini değiştirebilirsiniz.

--Oracle Parametrelerindeki "open_cursors" değerini gösterir.
SELECT a.NAME, a.VALUE, upper(i.instance_name) instance_name
FROM v$parameter a, v$instance i
Where name='open_cursors'

-- Oracleda Kullanılan Cursor Adetlerini gösterir
Select s.username "User",sum(a.value) "Toplam Cursor", avg(a.value) "Ortalama", max(a.value) "Max", s.machine "Makine"
From v$sesstat a, v$statname b, v$session s
where a.statistic# = b.statistic# and s.sid=a.sid
and b.name = 'opened cursors current'
group by s.username, s.machine
order by "Toplam Cursor" desc

--Oracle Parametrelerindeki "open_cursors" değerini update eder.
ALTER SYSTEM SET open_cursors = 5000 SCOPE=BOTH;

SQL SERVER 2012

Microsoft DENALI kod adı ile çıkan SQL Server ‘ın yeni sürümünün adı SQL server 2012 olarak güncelledi.
SQL SERVER 2012 Final sürümün 2012 ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.
SQL Server 2012  alt projelerinden olan ve Crescent olarak isimlendirilen proje “Power View” ,
Juneau olarak bilinen proje ise “SQL Server Data Tools” adını aldı.

SQL Server 2012 hakkında müşteri yorumlarını içeren video:

SQL SERVER 2012, Detaylar için:
http://www.microsoft.com/Presspass/press/2011/oct11/10-12PASS1PR.mspx