Ana Sayfa > Dev ExpressVisual C# .NET > DevExpress – XtraGrid / GridView de seçili satırları DataTable olarak döndürmek

DevExpress – XtraGrid / GridView de seçili satırları DataTable olarak döndürmek

gridView1.GetSelectedRows() ile seçili olan satırların Row Handles larını alabiliyoruz ama
aşağıdaki teknik ile bazı durumlarda işimiz daha kolay olacaktır.

    private DataTable xtraGridSelectToDatatable(DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView view)
    {
      DataTable final = new DataTable();
      if(view.DataSource is DataView)
      {
        DataTable sourcetable = ((DataView)view.DataSource).Table;
        final = sourcetable.Clone();
        foreach(int rowHandle in view.GetSelectedRows())
        {
          DataRowrow = view.GetDataRow(rowHandle);
          final.Rows.Add(row.ItemArray);
        }
        final.AcceptChanges();
      }
      return final;
    }

Yorum Yaz