Oracle page 4 of 4 | Orhan AKDOĞAN
Orhan AKDOĞAN > Oracle

En çok CPU Kullanan 10 Oracle istemcisi

CPU kaynağı tüketimi yüksek olan kullanıcıları PL/SQL kodu ile tesbit etmek isterseniz aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

Sorgu sonucunda User ID, Oracle User, Windows User, Pc adı ve CPU kullanım miktarını izleyebilirsiniz.

select rownum as SıraNo, a.*
from (
  SELECT v.sid,sess.osuser "User",sess.machine "Pc", program , v.value / (100 * 60) "CPU Kullanımı"
  FROM v$statname s , v$sesstat v, v$session sess
  WHERE s.name = 'CPU used by this session'
   and sess.sid = v.sid
   and v.statistic#=s.statistic#
   and v.value>0
  ORDER BY v.value DESC) a
where rownum < 11;

Veritabanı Tablo ve satır sayısı listesi

Aşağıdaki sorgu çalıştığı veritabanındaki tablo listesini satır sayısı ile birlikte döndürür.

SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID) [Tablo Adı], st.row_count as[Satır Sayısı]
FROM sys.dm_db_partition_stats st
WHERE index_id < 2 AND OBJECT_NAME(OBJECT_ID) NOT LIKE '%sys%'
ORDER BY st.row_count DESC