Orhan AKDOĞAN > Scripting

Kopya Mailleri Silme

Belli nedenlerle Outlookda ki maillerimiz, Görevler, Takvim veya kişilerin birden fazla olması durumu
ile karşılaşabiliriz, bunun kolay ve free çözümünü arıyorsanız doğru sayfadasınız;

1- Outlookda ALT+F11 yaparak VBA sayfasına geçelim.

2- Menüden “File” ==> “Import” ile
buradan indirebileceğiniz rar dosyası içeriğinde bulunan “ProgressBox.frm”, “OutlookContext.cls”   ve “OutlookMacro.bas”
dosyalarını sırayla içeri alalım.

3-ALT+F11 yaparak outlook ana ekrana dönelim.

4-Alt+F8 ile kayıtlı makroları listesinden “TekrarSil” i seçelim ve çalıştır diyelim.

Devamı ekran görüntülerinde, yorumsuz;

Logon Script Parametreleri

%HOMEDRIVE%
Home directory sürücü harfi.

%HOMEPATH%
Home Directory yolu.

%HOMESHARE%
Home Directory paylaşım adı.

%OS%
İşletim sistemi

%PROCESSOR_ARCHITECTURE%
İşlemci mimarisi

%PROCESSOR_LEVEL%
İşlemci seviyesi

%USERDOMAIN%
Kullanıcının bağlı olduğu domain

%USERNAME%
Kullanıcı adı

%USERPROFILE%
Kullanıcı Profili dizini (C:\Documents and Settings\orhan gibi)

İnternet Explorer Temporary Cash Size Degiştirme

Aşağıdaki script (bat) iki iş yapar,
Internet explorer özelliklerin de temporary internet files’ın boyutunu değiştirir (2000 için 2048000 yazılmıştır isteğinize göre hesaplayın artık ) ve
“depolanan sayfaların daha yeni sürümlerini denetle” kısmını “web sayfasını her ziyaret ettiğimde” olarak değiştirir.

(Denerken iexplorer kapa aç yapmalısınızki değişikliği farkedin.)

reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content” /f /v “CacheLimit” /t REG_DWORD /d 2048000
reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Content” /f /v “CacheLimit” /t REG_DWORD /d 2048000
reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings” /f /v “SyncMode5” /t REG_DWORD /d 3

Powercfg ile Güç ayarlarını Değiştirmek

System32 dizininde bulunan powercfg.exe toolu ile  güç seçeneklerini bat dosyası hazırlayarak değiştereceğiz.

Örnek seneryomuz ise pc nin 30 dk boş kalması durumunda sleep moda geçecek şekilde yapılandırılması olsun.

Standby ayarını  bu uygulamaya cmd de parametre geçerek yapacağız.

Öncelikle tüm sistemleri aynı güç düzenine sabitleyip daha sonra
bu ayarı yapmalıyız.

(daha&helliip;)

Word ve Excel’de logon olan kullanıcının bilgisini işlemek

Bu logon scriptler ile  domain’e logon olan kişinin kullanıcı adını alıp word ve excel’de kullanıcı bilgisini değiştirebilirsiniz.

Word Uygulaması:

Set objSysInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)

strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject(“LDAP://” & strUser)

Set objWord = CreateObject(“Word.Application”)
objWord.UserName = objUser.givenName & ” ” & objUser.SN
objWord.UserInitials = Left(objUser.givenName, 1) & Left(objUser.SN, 1)
objWord.Quit

Excel Uygulaması:

Set objSysInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)

strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject(“LDAP://” & strUser)

Set objExcel = CreateObject(“Excel .Application”)
objExcel .UserName = objUser.givenName & ” ” & objUser.SN
objExcel .UserInitials = Left(objUser.givenName, 1) & Left(objUser.SN, 1)
objExcel .Quit

Eski Yedekleri Silme

Bazen belli bir günden daha eski yedekleri düzenli olarak silmek isteriz.

Aşağıdaki vbs kodu, tanımlanan dizindeki, tanımlanan günden daha eski(dosya değişiklik tarihi) dosyaları,
alt dizinler dahil silmektedir.

Kod:

SonKacGun = 7
Yedekdizini = “C:\YedekDizinim”

Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set objDizin = objFSO.GetFolder(Yedekdizini)
Set colaltdizin = objDizin.Subfolders
Set colDizin = objDizin.Files

For Each objFile in colDizin
If objFile.DateLastModified < (Date() – SonKacGun) Then
objFile.Delete
End If
Next
For Each objSubfolder in colaltdizin
Set colDizin = objSubfolder.Files
For Each objFile in colDizin
If objFile.DateLastModified < (Date() – SonKacGun) Then
objFile.Delete
End If
Next
Next

—–

Bu kodları  .vbs uzantılı dosya olarak kaydedip Denetim Masası da Zamanlanmış Görevler aracılığı günde bir kere çalışacak şekilde ayarlayarak kullanabilirsiniz.