Orhan AKDOĞAN > SQL Server

Lync 2010 – Prerequisite installation failed: Wmf2008R2

Lync 2010 Kuurulumunda Prerequisite installation failed: Wmf2008R2 hatasını alıyor iseniz;

cmd yi açıp;

%systemroot%\system32\dism.exe /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Media-Format-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7601.17514.mum /ignorecheck

komut satırını çalıştırmalısınız.

Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool

Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool Relase oldu.

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28806

 

SQL SERVER 2012

Microsoft DENALI kod adı ile çıkan SQL Server ‘ın yeni sürümünün adı SQL server 2012 olarak güncelledi.
SQL SERVER 2012 Final sürümün 2012 ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.
SQL Server 2012  alt projelerinden olan ve Crescent olarak isimlendirilen proje “Power View” ,
Juneau olarak bilinen proje ise “SQL Server Data Tools” adını aldı.

SQL Server 2012 hakkında müşteri yorumlarını içeren video:

SQL SERVER 2012, Detaylar için:
http://www.microsoft.com/Presspass/press/2011/oct11/10-12PASS1PR.mspx

 

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 ‘ü
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27594

adresinden download edebilirsiniz.

Detaylar:
Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) is now available for download.
While keeping product changes contained, we have made significant investments to
ease deployment and management of Service Packs. A few key enhancements for
customers in Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 are :

 • Enhanced upgrade experience from previous versions of SQL Server to SQL
  Server 2008 SP3. In addition, we have increased the performance &
  reliability of the setup experience.
 • In SQL Server Integration Services logs will now show the total number of
  rows sent in Data Flows.
 • Enhanced warning messages when creating the maintenance plan if the Shrink
  Database option is enabled.
 • Resolving database issue with transparent data encryption enabled and making
  it available even if certificate is dropped.
 • Optimized query outcomes when indexed Spatial Data Type column is referenced
  by DTA (Database Tuning Advisor).
 • Superior user experience with Sequence Functions (e.g Row_Numbers()) in a
  Parallel execution plan.

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
is not a prerequisite for installing SQL Server 2008 Service Pack3. These
packages may be used to upgrade any of the following editions of SQL Server
2008:

 • Enterprise
 • Standard
 • Evaluation
 • Developer
 • Workgroup

SQL Server 2008 SP3 contains the cumulative updates
of SQL Server 2008 SP2 cumulative update package 1 to 4, and fixes to issues
that have been reported through our customer feedback platforms. These include
supportability enhancements and issues that have been reported through Windows
Error Reporting.

SQL Server 2008 Service Pack 3 CTP

SQL Server 2008 Service Pack 3’ün CTP versiyonu yayınlandı.
SP3 CTP versiyonu SP2’den sonra çıkan Cumulative Updates 1, 2, 3 ve 4’ü içeriyor.

SQL Server 2008 SP3 CTP güncellemesine
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27150

adresinden ulaşabilirsiniz.
SQL Server 2008 SP3 CTP versiile gelen düzeltme listesine ise
http://support.microsoft.com/kb/2546945
adresinden ulaşbilirsiniz.

Tarihi zamansız almak için..

Tarihi zamansız almak için bir örnek:

Select CONVERT(datetime, FLOOR(CONVERT(float(24), GETDATE()-1)) )

SQL Server 2008 R2 Güncellemeleri

SQL Server 2008 R2 güncelleştirmelerine önem vermenizi tavsiye ediyorum,
yaşanan pek çok sorunu güncelleştirme ile çözebilirsiniz.

SELECT @@Version

Sorgusu ile mevcut MSSQL versiyonunuzu öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda 13 Nisan itibari ile tüm build ler bulunmaktadır.

Build KB Article Release Tarihi Açıklama
10.50.1765.0 2489376  21 Şubat 2011 SQL Server 2008 R2 Cumulative Update 6
10.50.1753.0 2438347  20 Aralık 2010 SQL Server 2008 R2 Cumulative Update 5
10.50.1746.0 2345451  18 Ekim 2010 SQL Server 2008 R2 Cumulative Update 4
10.50.1734.0 2261464  16 Ağustos 2010 SQL Server 2008 R2 Cumulative Update 3
10.50.1720.0 2072493  21 Temmuz 2010 SQL Server 2008 R2 Cumulative Update 2
10.50.1702.0 981355  17 Mayıs 2010 SQL Server 2008 R2 Cumulative Update 1
10.50.1600.1 RTM   SQL Server 2008 R2 RTM
10.50.1450.3 RC0   SQL Server 2008 R2 Release Candidate 0

 

 

Build 10.50.1765.0 (cumulative update 6 )  –   http://support.microsoft.com/kb/2489376

Build 10.50.1753.0 (cumulative update 5 )  –   http://support.microsoft.com/kb/2438347

Build 10.50.1746.0 (cumulative update 4 )  –   http://support.microsoft.com/kb/2345451

Build 10.50.1734.0 (cumulative update 3 )  –   http://support.microsoft.com/kb/2261464

Build 10.50.1720.0 (cumulative update 2 )  –   http://support.microsoft.com/kb/2072493

Build 10.50.1702.0 (cumulative update 1 )  –   http://support.microsoft.com/kb/981355

Kaynak : http://support.microsoft.com/kb/981356

SQL Server 2012 – Code Snippet

 

SQL Server 2012 “Denali” ile gelen  yeni özelliklerden biride “Code Snippets” dır.

Önceki versiyonlarda bulunan Template Explorer özelliğinin geliştirilmiş hali olan bu özellik ile SQL cümlelerini taslak olarak saklayabiliyor ve daha sonra çağırıp kullanabiliyorsunuz. Özellikle Yazılım geliştiren arkadaşların oldukça işine yarayacak güzel bir özellik.

Intellisense destekli  Code Snippets özelliğinin Network desteği sayesinde, Snippet dosyalarını Ağ üzerinde saklayabilir, çalışma arkadaşlarınız ile ortak kullanabilirsiniz.

Kayıtlı Code Snippets ‘ı çağırmak için;
“Edit”-> “IntelliSense”  -> “Insert Snippet…” menü yolunu izleyebilir  veya
“Ctrl+K + X” tuş kombinasyonu ile çağırabilirsiniz.Açılan Insert Snippet penceresinde kategori seçimi ve IntelliSense yardımıyla sistemde önceden tanımlı olan veya kendi oluşturduğunuz Kod parçasına kolayca ulaşabilirsiniz.


Açılan Snippet üzerinde;
Tab tuşu ile sonraki  “replacement”e ,
“Shift +Tab” ile de önceki “replacement”a  geçebiliyorsunuz.

Yeni Snippet eklemek için;
Aşağıdaki gibi bir Xml içeriği Gri renkli değerleri  girerek, dosya uzantısı  “.snippet “ olacak şekilde kaydedip,
“Tools” -> “Code Snippet Manager”  yolu ile açılan ekranda “Import” butonu içeri alabilir veya  “Add” butonu  ile dosyanın bulunduğu dizini Snippets dizini olarak atayabilirsiniz.

.snippet uzantılı XML dosyası içeriği örneği:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>

<CodeSnippets xmlns=”http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet”>

<CodeSnippet Format=”1.0.0″> <Header><Title>ilkon</Title>

<Shortcut></Shortcut>

<Description>Tablonun ilk 10 kaydını getirir.</Description>

<Author>Orhan AKDOĞAN</Author>

<SnippetTypes>

<SnippetType>Expansion</SnippetType>

</SnippetTypes>

</Header>

<Snippet>

<Declarations>

<Literal>

<ID>tabloadi</ID>

<ToolTip>Tablo Adını Giriniz</ToolTip>

<Default>tabloadi</Default>

</Literal>

</Declarations>

<Code Language=”SQL”>

<![CDATA[Select TOP 10 * From $tabloadi$]]>

</Code>

</Snippet>

</CodeSnippet>

</CodeSnippets>

Not : Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi Sorgu içerisindeki Replacement olarak ifade edilen değişebilir yerleri,  $değişken$ formatında olacak şekilde yazıyoruz ve her Replacement için “Literal” tag grubu eklememiz gerekiyor.
Yukarıdaki snippet a ait ekran görüntüleri:

Code Snippets oluşturma işini daha pratik hale getirmek için bir Add-on geliştirdim.
Bu uygulama ile .snippet uzantılı dosyayı en pratik şekilde oluşturabilirsiniz..

Aslında Snippet Generetor adında bir uygulama bulup kullanmaya başlamıştım fakat uygulamanın Replacament ekleme özelliğinin olmadığını görünce oturup yazayım dedim. Visual Studio vb. farklı bir uygulamaya ihtiyaç duymayan Replacement destekli ilk ve şu an için tek Snippet kaydedici Tool budur 🙂

Aşağıdaki Linkten indirebilirsiniz:
http://orhan.ws/download/SaveSnippet.rar

SQL Server 2012 “Denali” – Startup Parameters

SQL Server 2012 ile Servis parametrelerinin yapılandırılması daha pratik bir yapıya kavuşmuş;

başlangıç parametreleri

Listede master data ve log dosya pathleri ile error log
Varsayılan Başlangıç Parametreleri olarak bulunurlar.

-d master_file_path
-e error_log_path
-l master_log_path

Yeni Servis Başlangıç parametresi eklemek için;

1- SQL Server Configuration Manager uygulaması içerisinden “SQL Server Services” menüsüne girilir.

2- Sağ paneldeki service  -SQL Server (<instance_name>)- üzerinde sağ tıklayıp Properties denilir.

3- Startup Parameters tabı üzerinde, “Specify a startup parameter” kutusuna parametre girilir ve Add butonuna tıklanır.

4- Ok denilir ve Database Engine restart yapılır.

Kullanılan parametrelere örnek verecek olursak;

-x Parametresi bazı izleme özelliklerini devre dışı bırakır, nedir bunlar:
Performance monitor counters, “Keeping CPU time” ve “cache-hit ratio” istatistikleri, DBCC SQLPERF komutu,Dynamic Management Views vb.

-m Parametresi servisi Single User mode da açar.

Diğer parametreler hakkında detaylı bilgi için;
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190737.aspx

SQL Server 2012 – Management Studio – Moveable Query Panel

Harika bir özellik.
SQL Server 2012 de, Sorgu penceresini, Management Studio Ana ekranından çıkarabiliyoruz.
Aynı anda çok sorgu penceresiyle çalışan, özelliklede iki ekran kullanmaya alışmış kişiler için
çok fayda sağlayan bir özellik.

Aşağıda ikinci ekrana taşınmış bir denali sorgu paneli görünüyor.