İpucu page 2 of 2 | Orhan AKDOĞAN
Orhan AKDOĞAN > İpucu

Stored Procedure Listesi

Veritabanındaki Store procedure lerinizi isim ve query text şeklinde listelemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT cp.objtype AS ObjectType,
OBJECT_NAME(st.objectid,st.dbid) AS ObjectName,
cp.usecounts AS ExecutionCount,
st.TEXT AS QueryText,
qp.query_plan AS QueryPlan
FROM sys.dm_exec_cached_plans AS cp
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(cp.plan_handle) AS qp
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(cp.plan_handle) AS st
WHERE cp.objtype=’Proc’
ORDER BY OBJECT_NAME(st.objectid,st.dbid)

Veritabanı Tablo ve satır sayısı listesi

Aşağıdaki sorgu çalıştığı veritabanındaki tablo listesini satır sayısı ile birlikte döndürür.

SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID) [Tablo Adı], st.row_count as[Satır Sayısı]
FROM sys.dm_db_partition_stats st
WHERE index_id < 2 AND OBJECT_NAME(OBJECT_ID) NOT LIKE '%sys%'
ORDER BY st.row_count DESC

Veritabanı Yedeklerini Listeleme

Bir veritabanına ait alınan yedekleri listemek isterseniz aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT msdb.dbo.backupset.name as [Yedek Adı] ,
msdb.dbo.backupset.backup_size as Boyut,
msdb.dbo.backupset.backup_finish_date as [Tarih] FROM msdb.dbo.backupset
--Where msdb.dbo.backupset.database_name='Demo'

Veritabanlarına ait MDF ve LDF dosya boyut, path ve isim bilgileri

Sorgu ile Veritabanlarına ait MDF ve LDF dosya boyut, path ve isim bilgilerini
aşağıdaki sorgu ile listeleyebilirsiniz.

SELECT DB_NAME(database_id) AS [Veritabanı],
Name AS [Mantıksal Ad],
Physical_Name AS [Fiziksel Ad],
state_desc as Durum,
(size*8)/1024 [Boyut (MB)]
FROM sys.master_files
--WHERE DB_NAME(database_id) = 'Veritabanı'

Table veya View deki Column’lar

Tablo yada View lerinizdeki kolonların isim, tip ve özellik bilgilerini
aşağıdaki sorgu ile listeleyebilirsiniz.

Özellikle Proje yönetimi için dökümante etme aşamasında kullanabilirsiniz.

SELECT OBJECT_NAME(kolon.OBJECT_ID) [Nesne Adı]
,kolon.name AS [Kolon Adı]
,tip.name as Tipi
,kolon.max_length as Uzunluk
FROM sys.columns AS kolon
JOIN sys.types AS tip ON kolon.user_type_id=tip.user_type_id