eBa Workflow Nedir? | Orhan AKDOĞAN
Ana Sayfa > Diğer > eBa Workflow Nedir

eBa Workflow Nedir

eBA Workflow İş Akış Uygulaması, iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerin performansını iyileştirir. Süreç maliyetlerini düşürerek kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunur.

eBA Workflow işleri farklı noktalar arasında elektronik olarak dolaştırarak, işletmelerin iş yapma biçimini önemli ölçüde iyileştirir.

eBA Workflow esnek ve etkili tasarım araçları ile değişik süreçleri kolaylıkla ve kısa sürede elektronik ortama taşınmasını sağlar.

Kolay kullanılabilir web arabirimi ve e-posta sistemi entegrasyonu ile kullanıcılar zorlanmadan eBA Workflow’ a kolayca uyum sağlar. Kullanıcılar herhangi bir ek kurulum yapmadan internet explorer aracılığı ile sisteme erişebilirler.

eBA Workflow ile kritik süreçler kontrol altına alınır. Zamansal kritik süreçlerin takibi sistem tarafından otomatik yapılır ve gerekli aksiyonlar hemen alınır.

eBA Workflow mevcut operasyonel sistemler ile kolay entegre edilebilir. eBAWorkflow özelleştirilebilir katmanları ile mevcut altyapıya kolayca uyum sağlar.

eBA Workflow ile lojistik, üretim, finans, planlama ve idari alanlardaki bir çok iş süreci kolaylıkla elektronik ortama taşınır ve yönetilir.

eBA Workflow esnek ve ölçeklenebilir yapısı ile WfMC (The Workflow Management Coalition) standartlarına uygun olarak geliştirilmiş güçlü bir iş akışı uygulamasıdır.

eBA Form Designer

eBA Form Designer iş süreçlerinde yer alacak formların tasarlanması için kullanılır.

Form designer tamamen görsel ve sürüklebırak teknolojisine sahiptir. Nesnesel tasarım yöntemi ile iş akış formları kolayca tasarlanır.

Form üzerindeki veri giriş alanlarına zorunluluk kontrolleri eklenebilir. Böylelikle eksik veri girişi engellenir.

Form üzerindeki alanlara tür bilgisi (metin, tamsayı, tarih vb.) tanımlanarak hatalı bilgi girişli engellenir.

Veritabanı bağlantısı nesnesi ile operasyonel sistemdeki veri kaynaklarından kolaylıkla veriler formun üzerine taşınır. İstenilirse veriler popup gridler ile kullanıcıya sunulur. Sıralama ve filtreleme özelliğine sahip popup grid ile istenilen veriye kolaylıkla erişilir.

Formül sihirbazı ile form üzerindeki nesneler arasında aritmetiksel ilişkiler kurma ve formül tanımlamak mümkündür.

Form üzerinde tekrar eden kalemlerin alt veritabanı nesnesi ile kolaylıkla tanımlanabilmesi.

Dosyalar nesnesi ile belgelere dosya iliştirilebilir. Onaylayanlar nesnesi ile formu dolduran ve formu onaylayanlara, red edenlere ait ad soyad, onay tarihi, red tarihi ve imza bilgisi form üzerine taşınır.

İstenilirse herbir alana özel yetkilendirme verilip sadece ilgili kişilerin veri alanlarını görmesi veya düzenlemesi sağlanır.
eBA Flow Designer

eBA Flow Designer iş süreçleri kolaylıkla tasarlanabilir.

Flow designer tamamen görsel ve sürükle-bırak teknolojisine sahiptir. Nesnesel tasarım yöntemi ile flow designer üzerindeki nesneler arasında bağlantılar tanımlanarak iş akışları adım adım tasarlanır.

Esnek tasarım yöntemi ile flow design nesneleri ile iş akışları kod yazmadan kolayca tasarlanır.

Onay adımlarında mevcut insan kaynakları bilgileri kullanılır.

eBA Workflow da Akışta herhangi bir adımda ilgili kişilere e-posta ile bilgilendirme yapılır.

Seri ve paralel onay istekleri yapılır.

Grup nesnesi ile grup onayları alınır.

Karşılaştırma nesnesi ile belgeye ait bilgilere göre akışı yönlendirme. Örneğin belgenin tutar bilgisinin büyüklüğüne göre akışı yönlendirme veya belgeyi dolduranın ünvanına göre akışı yönlendirme yapılır.

Onaylara zamanlayıcı tanımlayabilme özelliği ile akışta onaydaki bekleme süresini kontrol altına alınır.

Zamanlayıcı nesnesi ile akışın herhangi iki noktası arasında zaman aşımı kontrolü yapılır.

Fonksiyon nesnesi ile istenilen bir adımda script (javascript veya vbscript) çalıştırılır. Script ile herhangi bir veritabanını güncelleme, executable çalıştırma, farklı operasyonel sistemlere veri gönderme gibi işlemler yapılır.

Form tetikleme sihirbazı ile herhangi bir adımda başka bir form tetiklenir.

eBA Workflow, API ile kurum içinde geliştirilen uygulamaların akış kısımları eBA Workflow Engine kullanılarak kolayca geliştirilir.

Web Arayüzü

Kullanıcılar web arayüzü ile yetkileri dahilinde, belge oluşturma, kontrol etme, onaylama, görme, yazdırma ve raporlama gibi işlemleri yaparlar.

Ayrıca, işlerin statülerinin takibini sağlar, işin o anki durumu, hangi adımda beklediği, bir sonraki adımın ne olduğu veya kişi bazında bekleyen işler gibi detayların kolaylıkla izlerler.

Diğer taraftan, kullanıcıların yetkileri dahilinde, browser tabanlı olarak her zaman her yerden sisteme erişimlerini sağlar.

Belge yazdırma ve Excel’e veri aktarımı da bu modülde yer almaktadır. Tüm belge bilgileri istenilen profillerde excel’e aktarılarak her bir sürecin analizi kolaylıkla yapılır.

Belge arşivinde tüm belgeler istenilen tarih aralığında veya belge numarasına göre izlenir.

Belge, kimler tarafından onaylamış, kimde kaç gün onayda bekliyor gibi monitoring işlemleri yapılır.

eBA Manager

eBA Manager yönetim işlevlerini gerçekleştirir.

Formlardan erişilecek verikaynaklar veritabanı yönetiminde tanımlanır. eBA ile SQL Server, Oracle, DB2, ODBC tabanlı ve Ole DB tabanlı vb. veri kaynaklarına erişim sağlanır. Erişim yöntemleri bağlantıya göre özelleştirilebildiği için veri erşimi hızı ve performansı maksimum olur.

Sorgu yönetimi ile veri kaynaklarından çekilecek veriler belirlenir. Sorgu sihirbazı ile kolyaca sorgu tanımlanır. Sorgular görsel tablo ilişkilendirme sihirbazı, saklı prosedürler veya XML Web servisleri ile yapılır. XML Web servisleri ile dağıtık yapılara erişim sağlanır.

Yetkilendirme yönetimi ile kişilere, gruplara, departmanlara ve ünvanlara yetkilendirme yapılır. Yetki grupları oluşturulur. Roller tanımlanır Kolay ve etkili bir şekilde yetki yönetimi yapılır.

eBA Workflow Server

eBA Workflow server sunucuda çalışan bir servistir. Tüm workflow işlemleri form oluşturma ve diğer işlemler bu servis üzerinde yapılır. Tüm clientlar servera bağlanıp çalışır.

Server üzerinde bağlantı yönetiminde herhangi bir problem olduğunda kendi kendini düzeltebilme ve çalışmaya devam etme gibi yetenekleri mevcuttur.

Servera bağlantılar tüm networklerde standart olarak bulunan TCP/IP protokolü ile gerçekleştirilir. Veri bütünlüğünü koruma ve hata kontrolü gibi özellikler mevcuttur.

eBA Compiler

Form ve akışları derler. Form ve akışlardaki hataları kullanıcıya iletir.

Derlenen formlar için gerekli veritabanı yapısını otomatik oluşturur.

Başarı ile derlenen süreçler kullanıma sunar.

Formları dotnet altyapısına uygun olarak üretir.

eBA Mail Server

Onay ve bilgilendirme maillerinin mail servera aktarılması görevini gerçekleştirir. Servis olarak çalışır.

Mail server çalışmaz iken mailleri saklar ve daha sonra gönderilmek üzere bekletir. Belirli periyotlarda devreye girerek maillerin gönderilmesini sağlar. Böylelikle tüm mailler ilgililere ulaştırılır.

eBA Schedule Server

Zamanlanmış görevlerin yönetimini gerçekleştirir. Servis olarak çalışır. Tanımlanan periyotlarda devreye girerek gerekli görevleri tetikler.

eBA Data Server

Database server olarak MS SQL Server veya Oracle kullanılabilir. Web arayüzünden doldurulan formlara ait bilgiler tutulur.

Kaynak:       http://www.ebaworkflow.com/

“eBa Workflow Nedir” için Bir yorum yazıldı

  1. Emre Alıç dedi ki:

    ebaforum.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yaz