En çok CPU Kullanan 10 Oracle istemcisi – İpucu, Oracle | Orhan AKDOĞAN
Ana Sayfa > İpucuOracle > En çok CPU Kullanan 10 Oracle istemcisi

En çok CPU Kullanan 10 Oracle istemcisi

CPU kaynağı tüketimi yüksek olan kullanıcıları PL/SQL kodu ile tesbit etmek isterseniz aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

Sorgu sonucunda User ID, Oracle User, Windows User, Pc adı ve CPU kullanım miktarını izleyebilirsiniz.

select rownum as SıraNo, a.*
from (
  SELECT v.sid,sess.osuser "User",sess.machine "Pc", program , v.value / (100 * 60) "CPU Kullanımı"
  FROM v$statname s , v$sesstat v, v$session sess
  WHERE s.name = 'CPU used by this session'
   and sess.sid = v.sid
   and v.statistic#=s.statistic#
   and v.value>0
  ORDER BY v.value DESC) a
where rownum < 11;

Yorum Yaz