Dynamics CRM 2011 Grid içerisinden Lync Çağrısı başlatmak

CRM 2011 de Grid içerisinden Lync Çağrısı başlatmak için;
Eğer sisteminizde Lync kurulu ve Browser AddOn ları Enabled ise Sayfa üzerindeki Telefon Numarası yazan metinlerin hemen sağında Lync Çağrısı başlatmak için kullanılan ikon belirir.Fakat bunun bir şartı daha var! Numaranın Lync in tanıyacağı formatta olması.
Lync için doğru format;
– CRM 2011 de Telefon Numarasının “+” karakteri ile başlaması ve boşluksuz rakam ile devam etmesi.
– CRM 2011 de Numara içerisinde en az 1 boşluk veya “-“, ya da telefon numarasının 2 nokta ile ayrılması.

Örnek : +90.538.9410000

 

Benzer Konu:
Dynamics CRM 2011 Form üzerinden Lync Çağrısı yapmak

Dynamics CRM 2011 Form üzerinden Lync Çağrısı yapmak

Dynamics CRM 2011 de Form üzerinde telefon bilgisi içeren bir alanda çift tıklayarak Lync Çağrısı yapabilmek için
Formun OnLoad event ‘ında aşağıdaki functiona telefon alanını parametre geçmeniz yeterlidir.

function LyncCall(TelFieldName) 
{
  var TelField = document.getElementById(TelFieldName); 
  TelField.style.textDecoration = "underline";
  TelField.style.color = "blue";
  TelField.ondblclick = function () { if (TelField.value != null && TelField.value != "") { window.open("tel:" + TelField.value); } };
 }
Benzer Konu :
Dynamics CRM 2011 Grid içerisinden Lync Çağrısı başlatmak

SQL Developer -“ORA-01882: timezone region not found” Hatası

SQL Developer da alınan “ORA-01882: timezone region not found” Hatasını gidermek için;
Sqldeveloper kurulum dizinine gidip;
sqldeveloper\sqldeveloper\bin\sqldeveloper.conf
yolundaki dosyayı notepad ile açıp
satır sonuna
AddVMOption -Duser.timezone=”+01:00″

Değerini ekleyip tekrar denemeliyiz.

Windows Servisini Manuel Olarak eklemek

sc.exe create "Migration" binPath= "C:\Program Files\orhan\Migration Service\Migration.exe" DisplayName= "Migration" START= AUTO

sc description "Migration" "Oracle dan SQL Server'a veri transferi yapar."

net start " Migration" pause

CRM 2011 – Form üzerine Buton eklemek

Microsoft Dynamics CRM 2011 de form üzerine buton eklemek için aşağıdaki JS function ı kullanabilirsiniz.

Aşağıda iki Java Script function bulunuyor.
İlki butona tıklandığında çağrılacak olan function.
Diğeri ise form üzerine eklediğimiz bir field i Butona dönüştüren function dır.

Buton ‘un Form üzerindeki görüntüsü:

//Functionı çağırmak için kullanacağımız parametre bloğu
'new_FieldName', 'Anket Doldur','100px',ButtonClickFunction,'Button Label'

 

//Buton clickde çağırcağımız function
function ButtonClickFunction()
{
 alert();
}

 

//Form üzerindeki herhangi bir field'ı Butona dönüştürür.
function ConvertToButton(fieldname, buttontext, buttonwidth,clickevent, title)
 {
 if (document.getElementById(fieldname) == null)
 {  return; }
 functiontocall=clickevent;
 crmForm.all[fieldname].DataValue = buttontext;
 crmForm.all[fieldname].readOnly = true;
 crmForm.all[fieldname].style.borderRight="#3366cc 1px solid";
 crmForm.all[fieldname].style.paddingRight="5px";
 crmForm.all[fieldname].style.borderTop="#3366cc 1px solid";
 crmForm.all[fieldname].style.paddingLeft="5px";
 crmForm.all[fieldname].style.fontSize="11px";
 crmForm.all[fieldname].style.backgroundImage="url(/_imgs/btn_rest.gif)";
 crmForm.all[fieldname].style.borderLeft="#3366cc 1px solid";
 crmForm.all[fieldname].style.width=buttonwidth;
 crmForm.all[fieldname].style.cursor="hand";
 crmForm.all[fieldname].style.lineHeight="18px";
 crmForm.all[fieldname].style.borderBottom="#3366cc 1px solid";
 crmForm.all[fieldname].style.backgroundRepeat="repeat-x";
 crmForm.all[fieldname].style.fontFamily="Tahoma";
 crmForm.all[fieldname].style.height="20px";
 crmForm.all[fieldname].style.backgroundColor="#cee7ff";
 crmForm.all[fieldname].style.textAlign="center";
 crmForm.all[fieldname].style.overflow="hidden";
 crmForm.all[fieldname].attachEvent("onmousedown",push_button);
 crmForm.all[fieldname].attachEvent("onmouseup",release_button);
 crmForm.all[fieldname].attachEvent("onclick",functiontocall);
 crmForm.all[fieldname].style.lineHeight="14px";
 crmForm.all[fieldname+'_c'].style.visibility = 'hidden';
 crmForm.all[fieldname].title=title;
 window.focus();
  function push_button(){
  window.event.srcElement.style.borderWidth="2px";
  window.event.srcElement.style.borderStyle="groove ridge ridge groove";
  window.event.srcElement.style.borderColor="#3366cc #4080f0 #4080f0 #3366cc";
 }
 function release_button(){
  window.event.srcElement.style.border="1px solid #3366cc";
 }
 }

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 ‘ü
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27594

adresinden download edebilirsiniz.

Detaylar:
Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) is now available for download.
While keeping product changes contained, we have made significant investments to
ease deployment and management of Service Packs. A few key enhancements for
customers in Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 are :

 • Enhanced upgrade experience from previous versions of SQL Server to SQL
  Server 2008 SP3. In addition, we have increased the performance &
  reliability of the setup experience.
 • In SQL Server Integration Services logs will now show the total number of
  rows sent in Data Flows.
 • Enhanced warning messages when creating the maintenance plan if the Shrink
  Database option is enabled.
 • Resolving database issue with transparent data encryption enabled and making
  it available even if certificate is dropped.
 • Optimized query outcomes when indexed Spatial Data Type column is referenced
  by DTA (Database Tuning Advisor).
 • Superior user experience with Sequence Functions (e.g Row_Numbers()) in a
  Parallel execution plan.

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
is not a prerequisite for installing SQL Server 2008 Service Pack3. These
packages may be used to upgrade any of the following editions of SQL Server
2008:

 • Enterprise
 • Standard
 • Evaluation
 • Developer
 • Workgroup

SQL Server 2008 SP3 contains the cumulative updates
of SQL Server 2008 SP2 cumulative update package 1 to 4, and fixes to issues
that have been reported through our customer feedback platforms. These include
supportability enhancements and issues that have been reported through Windows
Error Reporting.

HP OpenView Storage Data Protector – Changing the Default Port Number

HP OpenView Storage Data Protector, Data Protector Inet  servisi varsayılan  olarak 5555 portunu kullanır.
Kurulum öncesi bu portu kullanan farklı bir uygulamanın olup olmadığını kontrol etmek,
daha sonra sorun yaşamamak için önemlidir.

 

Default port numarasını değiştirmek için “Cell Manager” kurulumu öncesinde ve sonrasında yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir:

Cell Manager yüklemeden önce:

1. Başlat -> Çalıştır -> Regedit
2. “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hewlett-Packard\OpenView\OmniBackII\Common”
keyi altında “InetPort” adında regitry kaydı oluşturulur.
Registry Entry: InetPort
Type: REG_SZ (string)
Value: yeni portu girin

Cell Manager kurulum sonrasında:

1. Başlat -> Çalıştır -> Regedit
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Hewlett-Packard\OpenView\OmniBack II\Common
3. InetPort üzerinde çift tıklayarak kullanılmayan bir port numarası girin.Benzer işlemi Common altındaki Parameters alt dizini için de tekrar edin.
4. Çalıştır – > services.msc –> “Data Protector Inet service” restart edilir.

 

Kaynak:

http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00751873/c00751873.pdf?jumpid=reg_R1002_USEN

Windows 8 – Metro style apps

Metro style apps nedir, Metro style apps ile ne tür yenilikler geliyor..Metro style kullanımı hakkında herşey…

Windows 8 ile gelen en keyifli değşikliklerden biride Metro-Style app dir. Windows 8 alışıla gelmiş windows masaüstü yugulamaları dışında Metro-Style adındaki uygulama geliştiricilerin uygulamalarını satışa çıkarıcağı  Windows Store da yer veriyor. Metro-Style apps şimdilikVB , C, C#, C++, .Net, Silverlight ve XAML sistemleri ile geliştirilebiliyor. Bu programlaların yanında HTML5 & JSdilleri ilede Metro-Style app uygulamaları hazırlanabilcek.

 

 

CRM 2011 – “Two Options” Field için Null değer ataması yapmak

Dynamics CRM 2011 de 2 seçenekli bir alan kullanmak istediğinizde varsayılan
olarak bu iki değerden birini atamak durumunda kalırsınız.

“Two Options” kullanımında her şartda bir değer seçili olacağından
Requirement Levels kulanımıda anlamsız kalacaktır.

Kullanıcılar bu alanın girişini önemsemez, varsayılan bırakabilir buda bu alandaki verilerde tutarsızlık nedeni olabilir.

“Two Options” için Requirement Levels kulanımını anlamlı kılmak ve varsayılan değer atamak zorunda kalmamak için
için Javascript ile varsayılan değeri null olarak atayabiliriz.

Two Options veya Radio Button Alanlara varsayılan olarak Null değer atama:

 function setTwoOptionNull(twoOption) {
   var isCreateForm = Xrm.Page.ui.getFormType() == 1;
   var twoOptionField = Xrm.Page.getAttribute(twoOption);
   if (isCreateForm) {
     twoOptionField.setValue(null);
     twoOptionField.setSubmitMode("always");
   }
 }

 

CRM 2011 – Sık kulanılan Javascript kodları

CRM 2011 için bazı faydalı JS Kodları:

//CRM field deki değeri almak:
var varMyValue = Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").getValue() ;

//CRM field e değer set etmek:
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").setValue('Yeni Değer');

//Tab/Section Gizlemek - Göstermek:
Xrm.Page.ui.tabs.get(5).setVisible(false);
Xrm.Page.ui.tabs.get(5).setVisible(true);

//Bir CRM Field 'ın onchange event ını çağırmak:
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").fireOnChange();

//Option Sets in seçili değerini almak:
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").getSelectedOption().text;

//Requirement Level set etmek:
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").setRequiredLevel("none");
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").setRequiredLevel("required");
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").setRequiredLevel("recommended");

//Alanı focus kılmak:
Xrm.Page.getControl("new_CRMField").setFocus(true);

//Kaydet eventını durdurmak:
event.returnValue = false;

//Kullanıcının Güvenlik Rolü GUID değerlerini dizi olarak döndürür.
Xrm.Page.context.getUserRoles()

//Tab veya Section Gizleme/Gösterme:
function setVisibleTabSection(tabname, sectionname, show) {
var tab = Xrm.Page.ui.tabs.get(tabname);
if (tab != null) {
if (sectionname == null)
tab.setVisible(show);
else {
var section = tab.sections.get(sectionname);
if (section != null) {
section.setVisible(show);
if (show)
tab.setVisible(show);
}
}
}
}


//Option'a göre bir alanı gizlemek veya göstermek:
function FieldVisible()
{
var Option = Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").getSelectedOption().text;
if (Option == "Option_xyz")
{
Xrm.Page.getControl("new_CRMField").setVisible(true);
}
else
{
Xrm.Page.getControl("new_CRMField").setVisible(false);
}
}