CRM 2011 – Tarih alanı varsayılan olan Bugün yapmak

CRM 2011 de Tarih tipli bir alanın değerini yalnızca yeni kayıt onload ında set etmek isterseniz.

.Js Library içeriği:

function setToday(date) {
   var isCreateForm = Xrm.Page.ui.getFormType() == 1;
   var dateField = Xrm.Page.getAttribute(date);
   if (isCreateForm) { 
     dateField.setValue(new Date());
     field.setSubmitMode("always");   }
 }

Örnek Event Handler Seçeneklerimiz ise;
Form
Onload
setToday
‘new_tarih’

CRM 2011 – Herhangi bir alana değer atamak

CRM 2011 de herhangi bir alana varsayılan değer  atamak için aşağıdaki js yi kullanabilirsiniz.
Lookup ve Tarih tiplerin istisna olduğunu, farklı yollar izlendiğini baştan belirteyim.
Lookup için  CRM 2011 – Set Lookup Value , Tarih için ise CRM 2011 – Tarih alanı varsayılan olan Bugün yapmak başlıklı yazıları okuyabilirsiniz.

.Js Library içeriği:

function DefaultDeger(fieldName, value)
{
     var CRM_FORM_TYPE_CREATE = "1";
     if (crmForm.FormType==CRM_FORM_TYPE_CREATE)
        {
          Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue(value)
          Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setSubmitMode("always");
        }
 }

Örnek Event Handler Seçeneklerimiz ise;
Form
Onload
DefaultDeger
‘new_Ilce’, 100000002

Aşağıda Tablo da tüm tipler için örnek atamalar var:

Field Type Parameters Örnek Value
Single Line of Text ‘fieldname’, ‘value’ Default Text
Option Set ‘fieldname’, value 100000002
Two Options “fieldname”, value true/false -OR- 1/0
Whole Number ‘fieldname’, value 1000
Floating Point Number ‘fieldname’, value 1000
Decimal Number ‘fieldname’, value 1000
Currency ‘fieldname’, value 1000
Multiple Lines of Text ‘fieldname’, ‘value’ Örnek \nDeğer
(‘\n’ enter işlevi görüyor)
Date and Time Farklı yöntem -> CRM 2011 – Tarih alanı varsayılan olan Bugün yapmak
Lookup Farklı yöntem -> CRM 2011 – Set Lookup Value

 

CRM 2011 – Set Lookup Value

Lookup bir alanın değerini yalnızca yeni kayıt onload ında set etmek isterseniz.

.Js Library içeriği:

function SetLookupValue(fieldName, id, name, entityType)
{
if(fieldName != null)
{
var CRM_FORM_TYPE_CREATE = "1";
if (crmForm.FormType==CRM_FORM_TYPE_CREATE)
{

var lookupValue = new Array();
lookupValue[0] = new Object();
lookupValue[0].id = id;
lookupValue[0].name = name;
lookupValue[0].entityType = entityType;
Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue(lookupValue);
}
}
}

Örnek Event Handler Seçeneklerimiz ise;
Form
Onload
SetLookupValue
‘new_sehirid’, ‘c2735100-72e1-e011-aac7-00155d050c0f’, ‘İzmir’, ‘new_Il’

 

 

Crm 2011 – Global Option Sets (Seçenek Kümesi)

Microsoft Dynamics Crm 4.0 sisteminde kullandığımız Picklist yerine Microsoft Dymamics Crm 2011 de Option

Sets (Seçenek Kümesi) özelliği kullanılıyor.

Option Sets i Picklist den ayıran özellik ise global olabilmesi yani birden fazla Entity de kullanılabiliyor olmasıdır.

Option Sets ‘i Proje içerisinde birden fazla yerde kullanarak tek yerden yönetim sağlarsanız.
Var olan bir Option Set’i eklemek için “Varolan Seçenek Kümesini Kullan” seçeneği “Evet” olarak seçilir ve global

olarak oluşturulmuş olan “Option Sets” ler  içerisinden seçim yapılır.

 

 

Microsoft Dynamics CRM 2011 Tools

Microsoft Dynamics CRM 2011 de bir takım işleri kolaylaştıran pek çok tool u codeplex de bulabilirsiniz, işte bunlardan bazıları:

ISV Helpers
SiteMap Editor for Microsoft Dynamics CRM 2011
Ribbon Browser for Microsoft Dynamics CRM 2011
JavaScript Web Resource Manager for Microsoft Dynamics CRM 2011
View Layout Replicator for Microsoft Dynamics CRM 2011
Searchable Property Updater for Microsoft Dynamics CRM 2011
Deployment Helpers
Export CRM 4.0 Plugins
Development Helpers
CRM 4 to CRM 2011 JavaScript Converter Tool
OData Query Designer
JavaScript SOAP Request Formatter
Visual Studio Plugin Templates
NuGet plugin package
CRM 2011 Metadata Browser
Entity Metadata Browser
Ribbon Browser
CRM LINQPad Plugin
JavaScript Web Resource Manager
Export JavaScript Utility
CRM 2011 Development Skeleton
JScript IntelliSense for Form Script Libraries
Documentation Generation
ablast
CRM 2011 Metadata Browser
Extensibility, Enhancement, and Integration
CRM 2011 Share Record Code Activity
M 2011 Distribute Workflow Activity

SQL Server 2008 Service Pack 3 CTP

SQL Server 2008 Service Pack 3’ün CTP versiyonu yayınlandı.
SP3 CTP versiyonu SP2’den sonra çıkan Cumulative Updates 1, 2, 3 ve 4’ü içeriyor.

SQL Server 2008 SP3 CTP güncellemesine
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27150

adresinden ulaşabilirsiniz.
SQL Server 2008 SP3 CTP versiile gelen düzeltme listesine ise
http://support.microsoft.com/kb/2546945
adresinden ulaşbilirsiniz.

Oracle – Satırları virgülle ayrılmış tek satır olarak getirmek

SELECT table_name "Tablo Adı" , wmsys.wm_concat(column_name) "Kolon Listesi"
FROM all_tab_columns
WHERE table_name='TBLSTSABIT' -- Tablo adını yazıyoruz.
and rownum<20 --ilk 20 kolonu
GROUP BY table_name

Oracle – Object Creation and Modification Dates

SELECT  owner, object_name, TO_CHAR (created, 'YYYY-MM-DD hh:mi:ss') created,
     TO_CHAR (last_ddl_time, 'YYYY-MM-DD hh:mi:ss') modified, object_type
FROM dba_objects
WHERE owner LIKE UPPER ('XTablespace')
ORDER BY created,modified DESC