Eski Yedekleri Silme – Scripting | Orhan AKDOĞAN
Ana Sayfa > Scripting > Eski Yedekleri Silme

Eski Yedekleri Silme

Bazen belli bir günden daha eski yedekleri düzenli olarak silmek isteriz.

Aşağıdaki vbs kodu, tanımlanan dizindeki, tanımlanan günden daha eski(dosya değişiklik tarihi) dosyaları,
alt dizinler dahil silmektedir.

Kod:

SonKacGun = 7
Yedekdizini = “C:\YedekDizinim”

Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set objDizin = objFSO.GetFolder(Yedekdizini)
Set colaltdizin = objDizin.Subfolders
Set colDizin = objDizin.Files

For Each objFile in colDizin
If objFile.DateLastModified < (Date() – SonKacGun) Then
objFile.Delete
End If
Next
For Each objSubfolder in colaltdizin
Set colDizin = objSubfolder.Files
For Each objFile in colDizin
If objFile.DateLastModified < (Date() – SonKacGun) Then
objFile.Delete
End If
Next
Next

—–

Bu kodları  .vbs uzantılı dosya olarak kaydedip Denetim Masası da Zamanlanmış Görevler aracılığı günde bir kere çalışacak şekilde ayarlayarak kullanabilirsiniz.

Benzer yazılar

Yorum Yaz