Powercfg ile Güç ayarlarını Değiştirmek – Scripting | Orhan AKDOĞAN
Ana Sayfa > Scripting > Powercfg ile Güç ayarlarını Değiştirmek

Powercfg ile Güç ayarlarını Değiştirmek

System32 dizininde bulunan powercfg.exe toolu ile  güç seçeneklerini bat dosyası hazırlayarak değiştereceğiz.

Örnek seneryomuz ise pc nin 30 dk boş kalması durumunda sleep moda geçecek şekilde yapılandırılması olsun.

Standby ayarını  bu uygulamaya cmd de parametre geçerek yapacağız.

Öncelikle tüm sistemleri aynı güç düzenine sabitleyip daha sonra
bu ayarı yapmalıyız.

Client pclerin “dil” ve “işletim sistemi” farkı yüzünden aynı “Güç Düzeni”ne
sahip olamayacağını farzederek aynı düzende sabitlemek yerine
“bundansonrabole” adında yeni bir “Güç Düzeni” yaratıyoruz;

powercfg /create bundansonrabole

yaratılan bu Düzen aktif “Güç Düzeni” ile aynı ayarlara sahip olacaktır.

Şimdide “bundansonrabole” adındaki “Güç Düzeni” mizi aktif düzen olarak set edelim;

powercfg /setactive bundansonrabole

Şimdi ise asıl işe geliyoruz, Uykuya geçmek için timeout tanımlıyoruz;

powercfg.exe /change “bundansonrabole” /standby-timeout-ac 30

Kullanıcıların ekran koruyucu tabı üzerinde güç seçeklerine
erişimlerini de yasaklayalım;

reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System” /f /v “” /t REG_DWORD /d 1

Evet toparlayalım şimdi,

Final:

powercfg /create bundansonrabole
powercfg /setactive bundansonrabole
powercfg.exe /change “bundansonrabole” /standby-timeout-ac 20
reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System” /f /v “” /t REG_DWORD /d 1

Bu tool hakkında detaylı bilgi almak isterseniz,

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc748940(WS.10).aspx

Yorum Yaz