Active Directory de Expired User ları Silme veya Disabled yapma (VB Script) – Scripting | Orhan AKDOĞAN

Yorum Yaz