Database Relationships Listesi – SQL Server, T-SQL | Orhan AKDOĞAN
Ana Sayfa > SQL ServerT-SQL > Database Relationships Listesi

Database Relationships Listesi

Aşağıdaki sorgu ile seçtiğiniz veritabanındaki tüm ilişkilendirmeleri izleyebilirsiniz;

Select object_name(rkeyid) Parent_Table,object_name(fkeyid) Child_Table,object_name(constid) FKey_Name,
 c1.name FKey_Col,c2.name Ref_KeyCol
From sys.sysforeignkeys s Inner join sys.syscolumns c1 on
( s.fkeyid = c1.id And s.fkey = c1.colid )
Inner join syscolumns c2 on ( s.rkeyid = c2.id And s.rkey = c2.colid )
Order by Parent_Table,Child_Table

Örnek bir görünüm:

Benzer yazılar

Yorum Yaz