Silinmiş Identity Değerlerini tespit etmek – SQL Server | Orhan AKDOĞAN
Ana Sayfa > SQL Server > Silinmiş Identity Değerlerini tespit etmek

Silinmiş Identity Değerlerini tespit etmek

Sql server daki bir tablonuzda,sıralı artan olarak giden Identity bir kolonda aradan silinen ID lerin listesini almak isterseniz bu işlemi aşağıdaki sorgu ile yapabilirsiniz.

DECLARE @ID INT
DECLARE @MaxID INT
DECLARE @silinenIDler TABLE ( [ID] INT )

SELECT @MaxID = [ID] FROM tbOgrenci

SET @ID = 1
WHILE @ID <= @MaxID
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 'z' FROM tbOgrenci
                   WHERE [ID] = @ID)
        INSERT INTO @silinenIDler ( [ID] )
        VALUES ( @ID )

    SET @ID = @ID + 1
END

SELECT * FROM @silinenIDler

Benzer yazılar

Yorum Yaz