Ana Sayfa > SQL ServerT-SQL > SQL Tarih Formatları

SQL Tarih Formatları

Sql Server tarih bilgisini almak için GETDATE() fonksiyonunu kullanırız, fakat istediğimiz tarih formatına çevirmek için convert etmemiz gerekir.Bu yazıda çevrilebilen tüm formatlar için örnekler yer almaktadır.

Sql sorgularında kullanabileceğiniz tüm tarih formatları ve örnek çıktılarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Tarih formatı SQL Cümlesi  Örnek Çıktı 
Mon DD YYYY HH:MIAM (or PM) SELECT CONVERT(VARCHAR(20), GETDATE(), 100) Jan 1 2005 1:29PM
MM/DD/YY SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 1) AS [MM/DD/YY] 11/23/98
MM/DD/YYYY SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 101) AS [MM/DD/YYYY] 11/23/1998
YY.MM.DD SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 2) AS [YY.MM.DD] 72.01.01
YYYY.MM.DD SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 102) AS [YYYY.MM.DD] 1972.01.01
DD/MM/YY SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3) AS [DD/MM/YY] 19/02/72
DD/MM/YYYY SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103) AS [DD/MM/YYYY] 19/02/1972
DD.MM.YY SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 4) AS [DD.MM.YY] 25.12.05
DD.MM.YYYY SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 104) AS [DD.MM.YYYY] 25.12.2005
DD-MM-YY SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 5) AS [DD-MM-YY] 24-01-98
DD-MM-YYYY SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 105) AS [DD-MM-YYYY] 24-01-1998
DD Mon YY SELECT CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6) AS [DD MON YY] 04 Jul 06
DD Mon YYYY SELECT CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106) AS [DD MON YYYY] 04 Jul 2006
Mon DD, YY SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 7) AS [Mon DD, YY] Jan 24, 98
Mon DD, YYYY SELECT CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 107) AS [Mon DD, YYYY] Jan 24, 1998
HH:MM:SS SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 108) 03:24:53
Mon DD YYYY HH:MI:SS:MMMAM (or PM) SELECT CONVERT(VARCHAR(26), GETDATE(), 109) Apr 28 2006 12:32:29:253PM
MM-DD-YY SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 10) AS [MM-DD-YY] 01-01-06
MM-DD-YYYY SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 110) AS [MM-DD-YYYY] 01-01-2006
YY/MM/DD SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 11) AS [YY/MM/DD] 98/11/23
YYYY/MM/DD SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 111) AS [YYYY/MM/DD] 1998/11/23
YYMMDD SELECT CONVERT(VARCHAR(6), GETDATE(), 12) AS [YYMMDD] 980124
YYYYMMDD SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 112) AS [YYYYMMDD] 19980124
DD Mon YYYY HH:MM:SS:MMM(24h) SELECT CONVERT(VARCHAR(24), GETDATE(), 113) 28 Apr 2006 00:34:55:190
HH:MI:SS:MMM(24H) SELECT CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 114) AS [HH:MI:SS:MMM(24H)] 11:34:23:013
YYYY-MM-DD HH:MI:SS(24h) SELECT CONVERT(VARCHAR(19), GETDATE(), 120) 1972-01-01 13:42:24
YYYY-MM-DD HH:MI:SS.MMM(24h) SELECT CONVERT(VARCHAR(23), GETDATE(), 121) 1972-02-19 06:35:24.489
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS:MMM SELECT CONVERT(VARCHAR(23), GETDATE(), 126) 1998-11-23T11:25:43:250
DD Mon YYYY HH:MI:SS:MMMAM SELECT CONVERT(VARCHAR(26), GETDATE(), 130) 28 Apr 2006 12:39:32:429AM
DD/MM/YYYY HH:MI:SS:MMMAM SELECT CONVERT(VARCHAR(25), GETDATE(), 131) 28/04/2006 12:39:32:429AM

İşlem sonucu belirli bir formata getirilenler

Tarih formatı SQL Cümlesi Örnek Çıktı
YY-MM-DD SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120), 3, 8 ) AS [YY-MM-DD]SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 11), ‘/’, ‘-‘) AS [YY-MM-DD] 99-01-24
YYYY-MM-DD SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120) AS [YYYY-MM-DD]SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 111), ‘/’, ‘-‘) AS [YYYY-MM-DD] 1999-01-24
MM/YY SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3), 5) AS [MM/YY] SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3), 4, 5) AS [MM/YY] 08/99
MM/YYYY SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103), 7) AS [MM/YYYY] 12/2005
YY/MM SELECT CONVERT(VARCHAR(5), GETDATE(), 11) AS [YY/MM] 99/08
YYYY/MM SELECT CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 111) AS [YYYY/MM] 2005/12
Month DD, YYYY SELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + RIGHT(CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 107), 9) AS [Month DD, YYYY] July 04, 2006
Mon YYYY SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 113), 4, 8 ) AS [Mon YYYY] Apr 2006
Month YYYY SELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)) AS [Month YYYY] February 2006
DD Month SELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) AS [DD Month] 11 September
Month DD SELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) AS [Month DD] September 11
DD Month YY SELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + RIGHT(CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)), 2) AS [DD Month YY] 19 February 72
DD Month YYYY 1 SELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)) AS [DD Month YYYY] 11 September 2002
MM-YY SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 5), 5) AS [MM-YY] SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 5), 4, 5) AS [MM-YY] 12/92
MM-YYYY SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 105), 7) AS [MM-YYYY] 05-2006
YY-MM SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 120), 5) AS [YY-MM] SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120), 3, 5) AS [YY-MM] 92/12
YYYY-MM SELECT CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 120) AS [YYYY-MM] 2006-05
MMDDYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 1), ‘/’, ”) AS [MMDDYY] 122506
MMDDYYYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 101), ‘/’, ”) AS [MMDDYYYY] 12252006
DDMMYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 3), ‘/’, ”) AS [DDMMYY] 240702
DDMMYYYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103), ‘/’, ”) AS [DDMMYYYY] 24072002
Mon-YY SELECT REPLACE(RIGHT(CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6), 6), ‘ ‘, ‘-‘) AS [Mon-YY] Sep-02
Mon-YYYY SELECT REPLACE(RIGHT(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106), 8), ‘ ‘, ‘-‘) AS [Mon-YYYY] Sep-2002
DD-Mon-YY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6), ‘ ‘, ‘-‘) AS [DD-Mon-YY] 25-Dec-05
DD-Mon-YYYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106), ‘ ‘, ‘-‘) AS [DD-Mon-YYYY] 25-Dec-2005

Benzer yazılar

Yorum Yaz