ASP.NET Etiketli Yazılar

Web uygulamalarında Türkçe karakter sorunu

Web uygulamalarında, geliştirme yaptığınız bilgisayarınızda türkçe karakterleri düzgün görüyorsanız,
fakat uygulamayı sunucuya publish ettiğinizde türkçe karakterlerde bozulma oluşuyorsa
sorun büyük ihtimalle sunucunun dil ayarlarından kaynaklanıyordur.

Sunucunun dil ayarları ile uğraşmak yerine, web.config dosyasında yapacağınız küçük bir değişiklik ile,
bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Yapılması gereken, System.Web node’ u içerisine;

   

tagını eklemek.

C# – Mobil girişleri yönlendirme

 
private static readonly Regex MobileRegex = new Regex(@"(nokia|sonyericsson|blackberry|IPHONE|samsung|sec-|windows ce|motorola|mot-|up.b|midp-)", RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled);

public bool IsMobile
{
	get
	{
		HttpRequest r = HttpContext.Current.Request;
		if (r.Browser.IsMobileDevice)
			return true;
		if (!string.IsNullOrEmpty(r.UserAgent) && MobileRegex.IsMatch(r.UserAgent))
			return true;
		return false;
	}
}

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
	if (IsMobile) Response.RedirectPermanent("Mobile.aspx", true);
}