bindelik ayraç Etiketli Yazılar

C# Ondalık Basamak formatı

Virgülden sonra her durumda 2 basamak olsun istiyorsak, bunu formatta her basamak için “0” ekleyerek sağlıyoruz, ondalık hane sayısının fazla olduğu durumda yuvarlama yapılır, az olduğunda ise sıfır ile tamamlanmış olur.
Sonuç olarak aşağıda yer alan tüm örneklerden de anlaşılacağı gibi “0” kullanımı kadar basamak, “#” ise en fazla kullanım kadar basamak anlamını taşıyor.

Virgülden Sonra İki basamak

// sabit iki ondalık basamak
String.Format("{0:0.00}", 123.4567);      // "123.46"
String.Format("{0:0.00}", 123.4);         // "123.40"
String.Format("{0:0.00}", 123.0);         // "123.00"

Noktadan sonra en fazla iki basamak

// max. iki ondalık basamak
String.Format("{0:0.##}", 123.4567);      // "123.46"
String.Format("{0:0.##}", 123.4);         // "123.4"
String.Format("{0:0.##}", 123.0);         // "123"

Noktadan önce en az iki basamaklı

// ondalık noktadan önce en az iki basamaklı
String.Format("{0:00.0}", 123.4567);   // "123.5"
String.Format("{0:00.0}", 23.4567);    // "23.5"
String.Format("{0:00.0}", 3.4567);    // "03.5"
String.Format("{0:00.0}", -3.4567);    // "-03.5"

Önce ve Sonra, En Az ve En fazla 1 basamak

//önce ve sonra en az bir basamak.
String.Format("{0:0.0}", 0.0);      // "0.0"
//virgülden önce en az 1, virgülden sonra en fazla bir basamak.
String.Format("{0:0.#}", 0.0);      // "0"
//virgülden önce en fazla 1, virgülden sonra en az bir basamak.
String.Format("{0:#.0}", 0.0);      // ".0"
//önce ve sonra en fazla sıfır basamak
String.Format("{0:#.#}", 0.0);      // ""

Bindelik ayraç

// Bindelik ayraç
String.Format("{0:0,0.0}", 12345.67);   // "12,345.7"
String.Format("{0:0,0}", 12345.67);    // "12,346"

Sayıları Boşluklar ile Hizalama
Aşağıda gördüğünüz 10 sayısına boşluklar kullanarak tamamlanır,+10 sağa, -10 ise sola dayanacağını ifade eder

//Sayıları Boşluklar ile Hizalama
String.Format("{0,10:0.0}", 123.4567);  // "   123.5"
String.Format("{0,-10:0.0}", 123.4567);  // "123.5   "
String.Format("{0,10:0.0}", -123.4567);  // "  -123.5"
String.Format("{0,-10:0.0}", -123.4567); // "-123.5  "

Eksi ve sıfırı belirtme

String.Format("{0:0.00;eksi 0.00; sıfır}", 123.4567);  // "123.46"
String.Format("{0:0.00;eksi 0.00; sıfır}", -123.4567); // "eksi 123.46"
String.Format("{0:0.00;eksi 0.00; sıfır}", 0.0);    // "sıfır"

Farklı bir Format

String.Format("{0:Numara: 0.0}", 12.3);  // "Numara: 12.3"
String.Format("{0:0xx.yy0}", 12.4);     // "12xx.yy4"