column name Etiketli Yazılar

Oracle – Bir Tablodaki kolonların adını ve kolon tipini listeleme

Bir Tablonun Kolon adı ve kolon tipi gibi bilgilerini listelemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT 'COLUMN' type, owner, table_name , column_name, column_id, data_type 
FROM sys.all_tab_cols 
WHERE table_name = 'TABLOADI'