CRM 2011 DATE TYPE Etiketli Yazılar

CRM 2011 – Tarih alanı varsayılan olan Bugün yapmak

CRM 2011 de Tarih tipli bir alanın değerini yalnızca yeni kayıt onload ında set etmek isterseniz.

.Js Library içeriği:

function setToday(date) {
   var isCreateForm = Xrm.Page.ui.getFormType() == 1;
   var dateField = Xrm.Page.getAttribute(date);
   if (isCreateForm) { 
     dateField.setValue(new Date());
     field.setSubmitMode("always");   }
 }

Örnek Event Handler Seçeneklerimiz ise;
Form
Onload
setToday
‘new_tarih’