CRM 2011 Etiketli Yazılar

Microsoft Dynamics CRM Blog

Artık Microsoft Dynamics CRM konularındaki yazılarımı Microsoft Dynamics CRM bloğunda yazıyorum.
Bu blogda CRM 2011  hakkında notlar ile devam ediyor olacağız.

CRM 2011 – “Two Options” Field için Null değer ataması yapmak

Dynamics CRM 2011 de 2 seçenekli bir alan kullanmak istediğinizde varsayılan
olarak bu iki değerden birini atamak durumunda kalırsınız.

“Two Options” kullanımında her şartda bir değer seçili olacağından
Requirement Levels kulanımıda anlamsız kalacaktır.

Kullanıcılar bu alanın girişini önemsemez, varsayılan bırakabilir buda bu alandaki verilerde tutarsızlık nedeni olabilir.

“Two Options” için Requirement Levels kulanımını anlamlı kılmak ve varsayılan değer atamak zorunda kalmamak için
için Javascript ile varsayılan değeri null olarak atayabiliriz.

Two Options veya Radio Button Alanlara varsayılan olarak Null değer atama:

 function setTwoOptionNull(twoOption) {
   var isCreateForm = Xrm.Page.ui.getFormType() == 1;
   var twoOptionField = Xrm.Page.getAttribute(twoOption);
   if (isCreateForm) {
     twoOptionField.setValue(null);
     twoOptionField.setSubmitMode("always");
   }
 }

 

CRM 2011 – Set Lookup Value

Lookup bir alanın değerini yalnızca yeni kayıt onload ında set etmek isterseniz.

.Js Library içeriği:

function SetLookupValue(fieldName, id, name, entityType)
{
if(fieldName != null)
{
var CRM_FORM_TYPE_CREATE = "1";
if (crmForm.FormType==CRM_FORM_TYPE_CREATE)
{

var lookupValue = new Array();
lookupValue[0] = new Object();
lookupValue[0].id = id;
lookupValue[0].name = name;
lookupValue[0].entityType = entityType;
Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue(lookupValue);
}
}
}

Örnek Event Handler Seçeneklerimiz ise;
Form
Onload
SetLookupValue
‘new_sehirid’, ‘c2735100-72e1-e011-aac7-00155d050c0f’, ‘İzmir’, ‘new_Il’

 

 

Crm 2011 – Global Option Sets (Seçenek Kümesi)

Microsoft Dynamics Crm 4.0 sisteminde kullandığımız Picklist yerine Microsoft Dymamics Crm 2011 de Option

Sets (Seçenek Kümesi) özelliği kullanılıyor.

Option Sets i Picklist den ayıran özellik ise global olabilmesi yani birden fazla Entity de kullanılabiliyor olmasıdır.

Option Sets ‘i Proje içerisinde birden fazla yerde kullanarak tek yerden yönetim sağlarsanız.
Var olan bir Option Set’i eklemek için “Varolan Seçenek Kümesini Kullan” seçeneği “Evet” olarak seçilir ve global

olarak oluşturulmuş olan “Option Sets” ler  içerisinden seçim yapılır.

 

 

Microsoft Dynamics CRM 2011 Tools

Microsoft Dynamics CRM 2011 de bir takım işleri kolaylaştıran pek çok tool u codeplex de bulabilirsiniz, işte bunlardan bazıları:

ISV Helpers
SiteMap Editor for Microsoft Dynamics CRM 2011
Ribbon Browser for Microsoft Dynamics CRM 2011
JavaScript Web Resource Manager for Microsoft Dynamics CRM 2011
View Layout Replicator for Microsoft Dynamics CRM 2011
Searchable Property Updater for Microsoft Dynamics CRM 2011
Deployment Helpers
Export CRM 4.0 Plugins
Development Helpers
CRM 4 to CRM 2011 JavaScript Converter Tool
OData Query Designer
JavaScript SOAP Request Formatter
Visual Studio Plugin Templates
NuGet plugin package
CRM 2011 Metadata Browser
Entity Metadata Browser
Ribbon Browser
CRM LINQPad Plugin
JavaScript Web Resource Manager
Export JavaScript Utility
CRM 2011 Development Skeleton
JScript IntelliSense for Form Script Libraries
Documentation Generation
ablast
CRM 2011 Metadata Browser
Extensibility, Enhancement, and Integration
CRM 2011 Share Record Code Activity
M 2011 Distribute Workflow Activity