CRM field deki değeri almak | Orhan AKDOĞAN | SQL Server Günlüğü

CRM field deki değeri almak Etiketli Yazılar

CRM 2011 – Sık kulanılan Javascript kodları

CRM 2011 için bazı faydalı JS Kodları:

//CRM field deki değeri almak:
var varMyValue = Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").getValue() ;

//CRM field e değer set etmek:
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").setValue('Yeni Değer');

//Tab/Section Gizlemek - Göstermek:
Xrm.Page.ui.tabs.get(5).setVisible(false);
Xrm.Page.ui.tabs.get(5).setVisible(true);

//Bir CRM Field 'ın onchange event ını çağırmak:
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").fireOnChange();

//Option Sets in seçili değerini almak:
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").getSelectedOption().text;

//Requirement Level set etmek:
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").setRequiredLevel("none");
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").setRequiredLevel("required");
Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").setRequiredLevel("recommended");

//Alanı focus kılmak:
Xrm.Page.getControl("new_CRMField").setFocus(true);

//Kaydet eventını durdurmak:
event.returnValue = false;

//Kullanıcının Güvenlik Rolü GUID değerlerini dizi olarak döndürür.
Xrm.Page.context.getUserRoles()

//Tab veya Section Gizleme/Gösterme:
function setVisibleTabSection(tabname, sectionname, show) {
var tab = Xrm.Page.ui.tabs.get(tabname);
if (tab != null) {
if (sectionname == null)
tab.setVisible(show);
else {
var section = tab.sections.get(sectionname);
if (section != null) {
section.setVisible(show);
if (show)
tab.setVisible(show);
}
}
}
}


//Option'a göre bir alanı gizlemek veya göstermek:
function FieldVisible()
{
var Option = Xrm.Page.getAttribute("new_CRMField").getSelectedOption().text;
if (Option == "Option_xyz")
{
Xrm.Page.getControl("new_CRMField").setVisible(true);
}
else
{
Xrm.Page.getControl("new_CRMField").setVisible(false);
}
}