Exchange 2010 Impersonation | Orhan AKDOĞAN | SQL Server Günlüğü

Exchange 2010 Impersonation Etiketli Yazılar

C# – Exchange 2010 Impersonation

Exchange 2010 üzerinden mail atarken Impersonation kullanmak gerekiyorsa, ilk olarak Impersonation Mail adresine Exchange Console dan aşağıdaki komut satırı ile yetki açmalısınız;

ew-ManagementRoleAssignment -Name:_suImpersonateRoleAsg -Role:ApplicationImpersonation -User:'mail@domain.com'

 

Exchange 2010 üzerinden Impersonation kullanarak mail göderimi için servis yapılandırılmasını da aşağıdaki method ile sağlayabilirsiniz.

using Exchange2010;

static ExchangeServiceBinding service = new ExchangeServiceBinding();

  public static void InitMSExchange(string mailadres,string DomainName,string ImperUser,string imperPass, string serviceurl )
  {
    service.RequestServerVersionValue = new RequestServerVersion();
    service.RequestServerVersionValue.Version = ExchangeVersionType.Exchange2010;
    ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate(Object obj, X509Certificate certificate, X509Chain chain, SslPolicyErrors errors)
    {
      return true;
    };
    service.EnableDecompression = true;
    service.UseDefaultCredentials = true;
    service.PreAuthenticate = true;
    service.Credentials = new NetworkCredential(ImperUser, imperPass, DomainName);
    service.Url = serviceurl ;
    //Imporsonate
    service.ExchangeImpersonation = new ExchangeImpersonationType()
    {
      ConnectingSID = new ConnectingSIDType()
      {
        ItemElementName = ItemChoiceType.PrimarySmtpAddress,
        Item = mailadres
      }
    };
  }