how to split name surname | Orhan AKDOĞAN | SQL Server Günlüğü

how to split name surname Etiketli Yazılar

TSQL – Birleşik adı soyadı alanını, sql ile ad ve soyad olarak ayırmak

Eğer elinizde birleşik şekilde tek bir kolonda ad ve soyad
bulunuyor ve bunları ayırmak istiyorsanız,
bu işlem için aşağıdaki sorgu size yardımcı olacaktır.
(iki isimli olma durumu dikkate alınarak yazılmıştır.)

Select adsoyad --Birleşik Hali
,left(adsoyad,len(adsoyad)+1-charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))-1)  --Adı
,right(adsoyad,charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))-1)                --Soyadı
From CV
Where charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))>0 --Soyadı Boş olmayanlar (hata verip durmaması için.)

Eğer Update etmek isterseniz;

Update CV set ad=left(adsoyad,len(adsoyad)+1-charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))-1),
			  soyad=right(adsoyad,charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))-1)			
Where charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))>0