İş Süreçleri | Orhan AKDOĞAN | SQL Server Günlüğü

İş Süreçleri Etiketli Yazılar

eBa Workflow Nedir

eBA Workflow İş Akış Uygulaması, iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerin performansını iyileştirir. Süreç maliyetlerini düşürerek kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunur.

eBA Workflow işleri farklı noktalar arasında elektronik olarak dolaştırarak, işletmelerin iş yapma biçimini önemli ölçüde iyileştirir.

eBA Workflow esnek ve etkili tasarım araçları ile değişik süreçleri kolaylıkla ve kısa sürede elektronik ortama taşınmasını sağlar.

Kolay kullanılabilir web arabirimi ve e-posta sistemi entegrasyonu ile kullanıcılar zorlanmadan eBA Workflow’ a kolayca uyum sağlar. Kullanıcılar herhangi bir ek kurulum yapmadan internet explorer aracılığı ile sisteme erişebilirler.

(daha&helliip;)