Java Script Etiketli Yazılar

Java Script – Nesne Gizleme- Gösterme

Java Script ile sayfada gizli bir nesneyi göstermek, görünür bir objeyi gizlemek için;

  function toggle_visibility(id) {
    var e = document.getElementById(id);
    if (e.style.display == 'none')
      e.style.display = 'block';
    else
      e.style.display = 'none';
  }

Java Script – Print Preview

Browser da Preview ekranını çağırmak için;

 
function printpreview()
{
var OLECMDID = 7;
var PROMPT = 1;
var WebBrowser = '';
document.body.insertAdjacentHTML('beforeEnd', WebBrowser);
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID, PROMPT);
WebBrowser1.outerHTML = "";
}