Lock Etiketli Yazılar

Oracle – Lock Table Bilgileri

Oracle da Lock durumdaki Tablo bilgilerini aşağıdaki sorguyla gözleyebilirsiniz.

Select * From V$LOCKED_OBJECT 
Where object_id = (select object_id from dba_objects where object_name ='TabloAdı');