Logon Script Etiketli Yazılar

Logon Script Parametreleri

%HOMEDRIVE%
Home directory sürücü harfi.

%HOMEPATH%
Home Directory yolu.

%HOMESHARE%
Home Directory paylaşım adı.

%OS%
İşletim sistemi

%PROCESSOR_ARCHITECTURE%
İşlemci mimarisi

%PROCESSOR_LEVEL%
İşlemci seviyesi

%USERDOMAIN%
Kullanıcının bağlı olduğu domain

%USERNAME%
Kullanıcı adı

%USERPROFILE%
Kullanıcı Profili dizini (C:\Documents and Settings\orhan gibi)

Word ve Excel’de logon olan kullanıcının bilgisini işlemek

Bu logon scriptler ile  domain’e logon olan kişinin kullanıcı adını alıp word ve excel’de kullanıcı bilgisini değiştirebilirsiniz.

Word Uygulaması:

Set objSysInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)

strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject(“LDAP://” & strUser)

Set objWord = CreateObject(“Word.Application”)
objWord.UserName = objUser.givenName & ” ” & objUser.SN
objWord.UserInitials = Left(objUser.givenName, 1) & Left(objUser.SN, 1)
objWord.Quit

Excel Uygulaması:

Set objSysInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)

strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject(“LDAP://” & strUser)

Set objExcel = CreateObject(“Excel .Application”)
objExcel .UserName = objUser.givenName & ” ” & objUser.SN
objExcel .UserInitials = Left(objUser.givenName, 1) & Left(objUser.SN, 1)
objExcel .Quit