Order by ile Türkçe Destekli Sıralama | Orhan AKDOĞAN | SQL Server Günlüğü

Order by ile Türkçe Destekli Sıralama Etiketli Yazılar

Oracle – Order by ile Türkçe Destekli Sıralama

order by nls_sort(KolonAdı,nls_sort=xturkish) şeklindeki kullanım ile sıralamada Türkçe karakter desteği sağlayabilirsiniz.

Select * From TBLCASABIT Order By NLSSORT(CARI_ISIM,'NLS_SORT=XTURKISH')