SQL Server Etiketli Yazılar

SQL Server 2012 – Management Studio – Moveable Query Panel

Harika bir özellik.
SQL Server 2012 de, Sorgu penceresini, Management Studio Ana ekranından çıkarabiliyoruz.
Aynı anda çok sorgu penceresiyle çalışan, özelliklede iki ekran kullanmaya alışmış kişiler için
çok fayda sağlayan bir özellik.

Aşağıda ikinci ekrana taşınmış bir denali sorgu paneli görünüyor.

SQL SERVER 2012 – Clipboard Ring – Ctrl + Shift + V

Visual Studio dan alışık olduğumuz Clipboard Ring özelliği, SQL Server 2012 (Denali)  Management Studio – Query Editor ile de karşınızda.

SQL SERVER 2012 de, Clipboard Ring özelliği ile “Ctrl + C” veya “Ctrl + X” ile Clipboard’a aldığınız değerler içerisinde,
Ctrl + Shift + V ile geriye doğru gidebiliyor ve Ctrl + V ile halkada gelinen noktayı yapıştırabiliyorsunuz.

C# – SQL Server Database listesini Datatable olarak alma

    public static DataTable GetDatabases(string sConnection)
    {
      SqlConnection connection = null;
      DataTable dt = null;
      try
      {
        connection = GetConnection(sConnection, string.Empty);
        if (connection == null)
          return dt;
        string sDbCommand = "SELECT name AS DATABASE_NAME, 0 AS DATABASE_SIZE, NULL AS REMARKS FROM master.dbo.sysdatabases WHERE HAS_DBACCESS(name) = 1 ORDER BY name";
        DataSet dset = SqlHelper.ExecuteDataset(connection, CommandType.Text, sDbCommand);
        if ((dset != null) && (dset.Tables.Count > 0))
          dt = dset.Tables[0];
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw new Exception("GetDatabases error: " + ex.Message);
      }
      finally
      {
        if (connection != null)
        {
          connection.Close();
          connection.Dispose();
        }
      }
      return dt;
    }

SQL Server 2011 Denali Kurulum Yenilikleri

SQL Server’ın kod adı “Denali” olan yeni sürümü ile gelen kurulum değişikleri aşağıdaki gibidir.

SQL Server Multi-Subnet Clustering

Denali ile Farklı alt ağlarda kümelenmiş düğümleri kullanarak SQL Server failover cluster yapılandırabilirsiniz.

 

 SQL Server Multi-Subnet Clustering

Kurulum gereksinimleri

SQL Server Denali kurulum için, Power Shell 2.0, .NET 3.5 SP1 ve .NET 4.0 paketlerine ihtiyaç duyar.

Bunlardan .NET 4.0 haricindeki gereksinimler kurulum paketi tarafından yüklenecektir.
.NET 3.5 SP1 sürümü Vista ve Server 2008 de gerekli olmaktadır.

Windows 7 SP1 ve Windows Server 2008 SP1 de dahili olarak bulunan Microsoft .NET Framework 4 ü aşağıdaki linkten yükleyebilirsiniz;
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992&displaylang=en

SQL Dosyalarını toplu olarak çalıştırmak

Bazen bir yada daha fazla veritabanında çalıştırılmak üzere bekleyen sorgu dosyalarımız vardır,
bu sorguları tek tek açıp execute etmeniz gerekir ve bu çok sıkıcı gelebilir.

Aşağıdaki sql sorgusu ile, belirli bir dizinde topladığımız “.sql” uzantılı dosyaları toplu olarak execute edebiliriz.
yapmanız gereken dizini ve login bilgilerini girmek. Yanında açıklama bulunan satırları sisteminize uygun olarak girip execute ettiğinizde, dizindeki tüm sql dosyaları çalışmış olacaktır.

Bu işlem “xp_cmdshell” yardımı gerçekleştiğinden öncelikle xp_cmdshell kullanımını Enabled yapmalısınız.
bunu nasıl yapacağımızı anlattığım linkde aşağıdadır.
(daha&helliip;)

Silinmiş Identity Değerlerini tespit etmek

Sql server daki bir tablonuzda,sıralı artan olarak giden Identity bir kolonda aradan silinen ID lerin listesini almak isterseniz bu işlemi aşağıdaki sorgu ile yapabilirsiniz.

DECLARE @ID INT
DECLARE @MaxID INT
DECLARE @silinenIDler TABLE ( [ID] INT )

SELECT @MaxID = [ID] FROM tbOgrenci

SET @ID = 1
WHILE @ID <= @MaxID
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 'z' FROM tbOgrenci
                   WHERE [ID] = @ID)
        INSERT INTO @silinenIDler ( [ID] )
        VALUES ( @ID )

    SET @ID = @ID + 1
END

SELECT * FROM @silinenIDler

Tek Sorgu ile tüm Veritabanlarının Yedeğini almak

 Sql Server Sunucusunda tanımlı yedek dizinine, tek sorgu ile tüm veritabanlarının
yedeğini almak isterseniz, bu işlemi aşağıdaki sorgu ile yapabilirsiniz.. 

   (daha&helliip;)