Stored Procedure | Orhan AKDOĞAN | SQL Server Günlüğü

Stored Procedure Etiketli Yazılar

Stored Procedure Listesi

Veritabanındaki Store procedure lerinizi isim ve query text şeklinde listelemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT cp.objtype AS ObjectType,
OBJECT_NAME(st.objectid,st.dbid) AS ObjectName,
cp.usecounts AS ExecutionCount,
st.TEXT AS QueryText,
qp.query_plan AS QueryPlan
FROM sys.dm_exec_cached_plans AS cp
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(cp.plan_handle) AS qp
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(cp.plan_handle) AS st
WHERE cp.objtype=’Proc’
ORDER BY OBJECT_NAME(st.objectid,st.dbid)