Word kullanıcı bilgisini değiştirmek Etiketli Yazılar

Word ve Excel’de logon olan kullanıcının bilgisini işlemek

Bu logon scriptler ile  domain’e logon olan kişinin kullanıcı adını alıp word ve excel’de kullanıcı bilgisini değiştirebilirsiniz.

Word Uygulaması:

Set objSysInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)

strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject(“LDAP://” & strUser)

Set objWord = CreateObject(“Word.Application”)
objWord.UserName = objUser.givenName & ” ” & objUser.SN
objWord.UserInitials = Left(objUser.givenName, 1) & Left(objUser.SN, 1)
objWord.Quit

Excel Uygulaması:

Set objSysInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)

strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject(“LDAP://” & strUser)

Set objExcel = CreateObject(“Excel .Application”)
objExcel .UserName = objUser.givenName & ” ” & objUser.SN
objExcel .UserInitials = Left(objUser.givenName, 1) & Left(objUser.SN, 1)
objExcel .Quit